Dějiny lukostřelby || Druhy lukostřelby || Slovníček luk. pojmů || O lucích || O šípech || O technice střelby || Plánek terčovnice


STŘELBA Z LUKU je pohybová činnost s tradicí desetitisíců let

LUKOSTŘELBA jako nejen moderní individuální sport, ale i sportovní zábava pro celou rodinu

Obecně lze dnes lukostřelbu zařadit do sportovních činností, jejichž cílem je střílet co nejpřesněji z různých vzdáleností do terče a zásahy získat co nejvíce bodů. Specificky však střelba z luku prošla historicky dlouhým vývojem, v němž sehrály důležitou roli typy luků, druhy šípů, osobní pojetí a fyzická kondice lučištníků a jednotlivé neustále se vyvíjející disciplíny. Lze konstatovat, že vývoj střelby z luku vycházel z praxe a praxí se potvrzoval. Byl záležitostí empirickou a dodnes je intuitivní. Umění střelby z luku se skrývá v důsledném úplném duševním ovládnutí tělesné motoriky.

Druhy střelby z luku z hlediska historie: lovecká, válečná, meditativní, společenská.
Lovecká - klasické pojetí za účelem opatření si potravy, tedy existenční záležitost.
Válečná - žádnou jinou zbraň nepoužívalo lidstvo ve válkách tak dlouho jako luk.
Meditativní - zen (soustředěné rozjímání zaměřené na všestrannou disciplinovanost jedince) a lukostřelba, kjudo.
Společenská - známá jako hry a zvyky lučištníku v různých dobách a na všech obydlených kontinentech.